CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Ngày 20/2/2023, Trung Tâm Thương Mại Satra Củ Chi tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Ông Trần Văn Hùng giữ nhiệm vụ Phó Siêu thị tại Củ Chi. Tại buổi lễ, Ông Vương Bé Nam, Giám đốc Trung Tâm đã công bố Quyết định số 06/QĐ-SCC bổ nhiệm Ông Trần Văn Hùng, Trưởng ngành hàng Phi thực Phẩm,giữ chức vụ PhóTrưởng Siệu thị Trung Tâm Thương Mại Satra Củ Chi, kể từ ngày 16/2/2022. Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trần Văn Hùng cảm ơn Ban Giám đốc Trung Tâm Thương Mại Satra Củ Chi và đồng nghiệp Trung Tâm đã tin tưởng, ủng hộ và giao trọng trách mới; với nhiệm vụ được phân công, Ông Trần Văn Hùng sẽ ra sức đoàn kết, cùng các phòng ban và đồng nghiệp Trung Tâm theo sát theo chỉ đạo, định hướng của Ban lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Trung Tâm đề hoàn thành đúng, đủ theo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao…

Các tin khác