LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI 02/9/2023

Ngày 02 tháng 09 năm 2023 Chi bộ Trung Tâm thương mại Satra Củ Chi đã tổ chức kết nạp cho quần chúng ưu tú Trương Thanh Thanh công tác tại Phòng Kinh doanh Trung Tâm thương mại Satra Củ Chi vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Vương Bé Nam - Bí thư chi bộ- Giám Đốc Trung Tâm trao Quyết định Kết nạp đảng cho đồng chí Trương Thanh Thanh, đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ.
Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp đảng viên Chi bộ Trung Tâm thương mại Satra Củ Chi ngày 02 tháng 09 năm 2023
 
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản
 
Có thể là hình ảnh về 3 người, hoa cát tường và văn bản
 
Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản
 
Có thể là hình ảnh về 1 người, cái bục và văn bản
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, hoa, cái bục và văn bản
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, hoa, cái bục và văn bản
 
Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản
 
 

Các tin khác