Cửa hàng

Cửa hàng MINISO

Cửa hàng MINISO

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

CỬA HÀNG KIM HOÀN PNJ

CỬA HÀNG KIM HOÀN PNJ

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Thời trang BLOOK

Thời trang BLOOK

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Rạp chiếu phim CGV

Rạp chiếu phim CGV

Lĩnh vực: Giải trí. 

Vị trí: Tầng 03

Thời gian: 09h00 -23h30

Cửa hàng MEDICARE

Cửa hàng MEDICARE

Chăm sóc sức khỏe và làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Thời gian: 08h00-22h00

GAME GIA KHANG

GAME GIA KHANG

Lĩnh vực: Giải trí

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

LA AN

LA AN

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

LẨU BĂNG CHUYỀN SHABUSHI

LẨU BĂNG CHUYỀN SHABUSHI

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 10h00 - 22h00

SIÊU THỊ SATRA

SIÊU THỊ SATRA

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 06h30 - 22h00

TTEOKBOKKI BUFFET

TTEOKBOKKI BUFFET

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 10h00 - 22h00

KAZUKO

KAZUKO

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

kazuko

kazuko

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

SIÊU THỊ SATRA

SIÊU THỊ SATRA

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 06h30 - 22h00

GINTELL

GINTELL

Lĩnh vực: Giải Trí

Tầng : 02

Thời gian : 8h00-22h00

TOMYUM

TOMYUM

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 03

Thời gian: 10h00 - 22h0

CATHAY LIFE

CATHAY LIFE

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

Khu vui chơi Pin Pin

Khu vui chơi Pin Pin

Lĩnh vực: Giải Trí

Tầng : 02

Thời gian : 8h00-22h00

Thế Giới Mì

Thế Giới Mì

Lĩnh vực: Ẩm thực.

Vị trí: Tầng 01.

Thời gian: 08h00 - 22h00

Trung Tâm Tiêm Chủng VNVC Củ Chi

Trung Tâm Tiêm Chủng VNVC Củ Chi

Trung Tâm Tiêm Chủng VNVC Củ Chi

Vị trí: Tầng 03

Thời gian: 07h301-7h00 từ thứ 2 đến Chủ Nhật (không nghỉ trưa)

CỬA HÀNG ALOHA

CỬA HÀNG ALOHA

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

Thời trang OWEN

Thời trang OWEN

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Cửa hàng SUBIN BBQ

Cửa hàng SUBIN BBQ

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 10h00 - 22h00

Cửa hàng KFC

Cửa hàng KFC

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Cửa hàng JOLLIBEE

Cửa hàng JOLLIBEE

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Highlands coffee

Highlands coffee

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00