Ẩm thực

LẨU BĂNG CHUYỀN SHABUSHI

LẨU BĂNG CHUYỀN SHABUSHI

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 10h00 - 22h00

TTEOKBOKKI BUFFET

TTEOKBOKKI BUFFET

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 10h00 - 22h00

TOMYUM

TOMYUM

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 03

Thời gian: 10h00 - 22h0

Thế Giới Mì

Thế Giới Mì

Lĩnh vực: Ẩm thực.

Vị trí: Tầng 01.

Thời gian: 08h00 - 22h00

CỬA HÀNG ALOHA

CỬA HÀNG ALOHA

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

Cửa hàng SUBIN BBQ

Cửa hàng SUBIN BBQ

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 10h00 - 22h00

Cửa hàng KFC

Cửa hàng KFC

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Cửa hàng JOLLIBEE

Cửa hàng JOLLIBEE

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Highlands coffee

Highlands coffee

Lĩnh vực: Ẩm thực

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00