Giải trí

Rạp chiếu phim CGV

Rạp chiếu phim CGV

Lĩnh vực: Giải trí. 

Vị trí: Tầng 03

Thời gian: 09h00 -23h30

GAME GIA KHANG

GAME GIA KHANG

Lĩnh vực: Giải trí

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

GINTELL

GINTELL

Lĩnh vực: Giải Trí

Tầng : 02

Thời gian : 8h00-22h00

Khu vui chơi Pin Pin

Khu vui chơi Pin Pin

Lĩnh vực: Giải Trí

Tầng : 02

Thời gian : 8h00-22h00