HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ GIỮA NHIỆM KỲ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TTTM SATRA CỦ CHI LẦN THỨ I NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Căn cứ kế hoạch 1972-KH/ĐU ngày 10/05/2023 của Đảng ủy TCT Thương mại Sài Gòn TNHH - MTV, Kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Sài Gòn lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ Công văn số 1973-CV/ĐU ngày 10/05/2023 của Đảng ủy TCT Thương mại Sài Gòn TNHH - MTV về việc tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ TCT thương mại Sài Gòn lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025

Nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện và làm rõ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ trung tâm Thương mại Satra Củ Chi nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá kết quá thực hiện giữa nhiệm kỳ 2020-2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025.

Dự và chỉ đạo Hội nghị

  • Về phía Tổng công ty:

- Đồng chí Trương Văn Rón - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT

- Đồng chí Đỗ Thị Dậu - UV BCH Đảng ủy TCT, Trưởng ban quản lý hệ thống bán lẻ TCT

- Đồng chí Phạm Cát Bình - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy TCT

  • Về phía Trung tâm

- Đồng chí Vương Bé Nam - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm

- Cùng với Ban chi ủy chi bộ TTTM Satra Củ Chi....

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đồng Thiên - Phó Bí thư chi bộ đã trình bày báo cáo giữa nhiệm kỳ 2020-2025 những điểm làm được và chưa làm được và phương hướng nhiệm vụ thực hiện nửa cuối nhiệm kỳ.

(Đồng chí Vương Bé Nam -Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm báo cáo kiểm điểm)

 

(Hội nghị thảo luận các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của nhiệm kỳ)

(Đồng chí Trương Văn Rón - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT phát biểu tại Hội nghị)

Các tin khác