HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SATRA CỦ CHI NĂM 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về việc tổ chức Hội nghị Người lao động ở các doanh nghiệp trong Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn năm 2020.

Hội nghị Người lao động Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi năm 2020 được tiến hành lúc 09h00 ngày 10/7/2020 tại Trung tâm Thương mại Satra Củ Chi với sự có mặt của 61 đại biểu trên tổng số đại biểu 62 được triệu tập

Sau một buổi làm việc trên tinh thần đoàn kết, xây dựng và nghiêm túc, Hội nghị đã nghe trình bày dự thảo các văn kiện sau:

- Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 - phương nhướng nhiệm vụ chính trị và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

- Báo cáo công khai tài chính năm 2019. 

- Báo cáo thực hiện Thỏa ước Lao động Tập thể và Nội quy Lao động năm 2019

- Báo cáo tóm tắt Thỏa ước Lao động tập thể năm 2019.

- Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp cho văn kiện Hội nghị.

- Báo cáo Ban Thanh tra nhân dân năm 2019.

- Ký thỏa ước lao động tập thể năm 2019 giữa Người sử dụng lao động và đại diện Người lao động.

- Toàn thể Hội nghị cũng quyết tâm hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020 do Chủ tịch Công đoàn phát động.

Nhằm đảm bảo phát huy tốt dân chủ sơ sở và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được Hội nghị Người lao động năm 2020 nhất trí thông qua.

Quang cảnh Hội nghị

Đại biểu Tổng công ty Thương mại Sài Gòn

Chào cờ khai mạc

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị

Tiến hành ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2020

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu thành viên đối thoại định kì năm 2020

Tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên đối thoại định kì năm 2020

Đại biểu trúng cử thành viên ban đối thoại định kì năm 2020

Hội nghị tiếp thu ý kiến của Đại biểu cấp trên

Khen thưởng chiến sĩ thi đua năm 2019

Trao giấy khen của Tổng công ty cho các cá nhân và tập thể

Trao giấy khen lao động tiên tiến cho các phòng/ bộ phận đạt thành tích

Bế mạc hội nghị người lao động năm 2020

Các tin khác