LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và cá nhân đảng viên nói riêng. Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Xét đơn xin vào đảng của quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Hóa. Sáng ngày 03 tháng 02 năm 2023 Chi bộ Trung Tâm thương mại Satra Củ Chi đã tổ chức kết nạp cho quần chúng ưu tú Nguyễn Văn Hóa công tác tại phòng Hành Chính Nhân Sự tại Trung Tâm thương mại Satra Củ Chi vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Vương Bé Nam - Bí thư chi bộ- Giám Đốc Trung Tâm lên trao Quyết định Kết nạp đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hóa, đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ. Phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đồng chí: Nguyễn Văn Hóa trong thời gian đảng viên dự bị. Được kết nạp thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam là một vinh dự to lớn cho bất kỳ cá nhân nào, Trong niềm xúc động đồng chí Nguyễn Văn Hóa đã trân trọng cảm ơn Chi bộ đã bồi dưỡng giúp đỡ để đồng chí có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng thời xin hứa sẽ luôn phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của Chi bộ. Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp đảng viên Chi bộ Trung Tâm thương mại Satra Củ Chi ngày 03 tháng 02 năm 2023.

Các tin khác