Mua sắm

Cửa hàng MINISO

Cửa hàng MINISO

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

CỬA HÀNG KIM HOÀN PNJ

CỬA HÀNG KIM HOÀN PNJ

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Thời trang BLOOK

Thời trang BLOOK

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

CATHAY LIFE

CATHAY LIFE

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 02

Thời gian: 08h00 - 22h00

KING STORE

KING STORE

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00

Khu mua sắm kết hợp giải trí Angel Store

Khu mua sắm kết hợp giải trí Angel Store

KHU MUA SẮM KẾT HỢP GIẢI TRÍ ANGEL STORE

Vị trí : Tầng 02

Thời gian từ 8h00-22h00

Thời trang OWEN

Thời trang OWEN

Lĩnh vực: Mua sắm

Vị trí: Tầng: 01

Thời gian: 08h00 - 22h00